//////

KLIMATYZACJA

W pomieszczeniu przygotowania maszynowych .nośników in­formacji gniazda zasilające poszczególne urządzenia powinny być umieszczone w bezpośredniej bliskości .tych urządzeń,; we wnę- ; kach podłogowych. We wszystkich.pomieszczeniach, yr których usytuowany jest sprzęt informatyczny, należy przewidzieć gniazda użytkowe z bolcem zerującym dla; zasilania, urządzeń kontrolno- -pomiarowych, a także dodatkowo, wyłącznik umożliwiający od- – cięcie dopływu energii elektrycznej do wszystkich’urządzeń znaj­dujących się w danych pomieszczeniach. Centralny wyłącznik prądii należy umieścić w. portierni — miejscu całodobowego dyżuru. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komputera oraz pozostałego sprzętu informatycznego należy W pomieszczeniach, gdzie jest ón zainstalowany, zapewnić określony niezmienny poziom temperatury, wilgotności i czystości powietrza.

PROGRAM ŹRÓDŁOWY

Program źródłowy napisany  w języku ODYS składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi lista deklaracji, w której okre­śla się nazwę zbioru, długość rekordu, (liczoną w .rejestrach P) miejsce przekazania sterowania – w przypadku powstania – błędów oraz adres klucza.Część druga, nazywana ciałem programu, składa’się z instrukcji języka ODYS oraz wstawek będących ciągieiji instrukcji w językusymbolicznym KB-D. Instrukcje języka ODYS o strukturze podobnej do języka COBOL, lecz nieco uprosz­czonej, pozwalają na:        otwarcie i zamknięcie zbiorów, przesyłanie rekordów” z dysku do rejestrów. P i na odwrót,.aktualizację zbiorów,  usuwanie i dopisywanie rekordów w zbiorach znajdują­cych się na dysku magnetycznym.

SYSTEM UŁATWIAJĄCY PROGRAMOWANIE

System ODYS ułatwiający programowanie transmisji da­nych pomiędzy pamięcią. dyskową a operacyjną oraz operacji na rekordach zbiorów dyskowych pamięci MERA 9425. Czynności nie związane z obsługą zbiorów dyskowych są realizowane przez wstawki napisane w języku symbolicznym Komputer Biurowy  dla wersji dyskowej (KB-D), natomiast postać instrukcji języka ODYS jest wzorcowana na elementach COBOL-u. Istotną cechą tegoż systemu jest podział funkcji przetwarzania między progra­mami użytkowymi pisanymi w języku ODYS a standardowymi procedurami inicjującymi, manipulacyjnymi- i uniwersalnymi. Istnieje możliwość jednoczesnej pracy na dwóch lub trzech zbiorach dyskowych przetwarzanych w.różnych trybach, tj. trakto­wanych jako zbiory wejściowe, wyjściowe bądź aktualizowane z-dostępem kolejnym, sekwencyjnym-lub indeksowanym.

 

PROGRAMY MANIPULACYJNE

Zespół programów manipulacyjnych, umożliwiający: listowanie obszaru zbioru, czyli wydruk wszystkich re­kordów zbioru,   wydruk mapy dysku, tj. informacji,o zbiorze w żądanym układzie i stopniu szczegółowości takich, jak informacje o zapi-~- sywanych i wolnych obszarach na dysku, o alokacji zbiorów i ich strukturze oraz stanie wypełnienia, a także , o liczbie możli­wych do zapisania na danym dysku zbiorów , i tomów,   logiczne czyszczenie zbiorów, czyli skasowanie danych w zbiorze’transakcyjnym, kasowanie zbioru wraz z metryką,   zmianę’typu zbioru dyskowego z sekwencyjnego na. in­deksowany,   zakładanie i sortowanie tablic indeksowych,eliminowanie zbędnych rekordów (zacieśnianie zbioru),rozszerzanie rekordów o nowe pozycje,   aktualizację kartotek sekwencyjnych,  zakładanie kartotek.

PODOBNIE JAK DUŻE KOMPUTERY

Podobnie jak duże komputery, minikomputery są wyposażone w oprogramowanie systemowe, które tworzą:  system operacyjny (program sterujący), translatory podstawowych języków programowania,  programy; użytkowe, System operacyjny steruje wprowadzaniem danych do pa­mięci operacyjnej, pracą urządzeń zewnętrznych, przydzielaniem pamięci, kontrolą realizacji programów oraz organizacją współ­pracy . z operatorem. W, zależności od konkretnego rozwiązania, w skład systemu operacyjnego mogą wchodzić także programy tłumaczące i testujące. Niekiedy stanowią one autonomiczną częsc oprogramowania systemowego.Biblioteka, programów użytkowych zawiera programy stan­dardowe. przeznaczone do rozwiązywania najczęściej realizowa­nych procedur z zakresu obliczeń matematyczno-technicznych, pa­kiety użytkowe ułatwiające manipulację zbiorami danych w pa­mięciach zewnętrznych oraz związane z konkretną problematyką zastosowań a także programy użytkownika.

STEROWANIE PRACĄ

Sterowanie pracą urządzeń zewnętrznych obejmuje prdział, zwalnianie i odłączanie urządzeń, otwieranie i zamykanie zbiorów dla programów, inicjowanie transmisji, kontrolę popraw- nego przebiegu transmisji, korygowanie nieprawidłowości i sygna­lizację błędów oraz zakończenie transmisji.W przypadku napotkania w programie użytkowym tzw. m- strukcji ekstrakodowych, które, nie są realizowane przez sprzęt komputera, następuje przekazanie sterowania do programu EGZE­KUTOR, który wykonuje instrukcje ekstrakodowe poprzez reali­zację odpowiednich podprogramów. Komunikacja’ z operatorem odbywa się przez wykonywanie jego poleceń oraz wyprowadzanie komunikatów o stanach progra­mu EGZEKUTOR, programów użytkowych i urządzeń .

PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE

Ulepszeń ta-, kich dokonuje się tak długo, aż uzyska’się zapis w pewnym języ­ku, który akceptowany jest przez dany komputer. W szczególnym przypadku ostatnim zapisem, może być zapis w kodzie wewnętrz­nym maszyny.Programowanie strukturalne to takie, które pozwala uzyskiwać czytelne i zrozumiałe programy, których poprawność można weryfikować na każdym kroku ich’rozwoju. Przejrzystość i czytel­ność programów uzyskuje się poprzez stosowanie ściśle-określo­nych struktur, zarówno struktur danych jak i struktur instruk­cji. Struktury, jako zespoły pewnych elementów, są definiowane w. samym programie przy użyciu nieskomplikowanych sche­matów. -W przypadku struktur danych podstawowym pojęciem jest pojęcie „typu”. Typ jest to zbiór wartości, Jakie może przyjmo- .wać określona zmienna.

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie jakiegoś komputera to zbiór wszystkich progra­mów, które można wykonywać na tym komputerze. Program jest to algorytm zapisany w określonym języku programowania, zaś programowaniem nazywa się czynność zapisywania. Tak więc mówiąc o oprogramowaniu, mamy do czynienia z następującymi pojęciami: algorytm, program, język programowania, programo­wanie.  Intuicyjnie przez pojęcie algorytm rozumie się jednoznaczny prze­pis (metodę) rozwiązania zadania. Podobnie jak dowolne przepisy stosowane w życiu codziennym, algorytmy formułowane są w po­staci poleceń zwanych regułami, np. takich jak: „dodaj a; do y”, „przepisz zawartość kolumny A do kolumny B” itd.

Niepotrzebna informatyka

Wiele osób sądzi, że informatyka jest niepotrzebnym przedmiotem. W zamian za ten przedmiot niejedna osoba dała by więcej polskiego czy matematyki. Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że jest to bardzo błędne myślenie. Wiadomo, ze w obecnych czasach kiedy tylko liczą się właśnie komputery to informatyka musi być w szkołach i niestety nie da się inaczej tego obejść. Jeśli tylko chcemy być na bieżąco w tych wszystkich sprawach to powinniśmy o to dbać i się tego uczyć, a nie tylko marudzić. Komputery są w szkołach, w urzędach, w sklepach, wszędzie jest ich pełno i bez nich nie zrobiło by się wielu rzeczy, które możemy zrobić. Jeśli tylko więc mamy możliwość podszkolenia się z nich to powinniśmy z tej możliwości skorzystać, a nie tylko narzekać. Od narzekania wiedzy nam niestety nie przybędzie, dlatego też powinniśmy się zastanowić nad swoim zachowaniem. Każdy z nas powinien więc niejednokrotnie uczyć się tego przedmiotu. Informatyka to przedmiot, który przyda się każdemu z nas.

Tags: , ,

Idealny komputer dla każdego

Komputer niemal w każdym domu jest podstawowym urządzeniem, jest on najczęściej wykorzystywany , doskonalony i wymieniany. Komputer oraz Internet to dla wielu okno na świat, urządzenie bez którego nie wyobrażamy sobie już życia. Dlatego komputer to idealna rzecz, którą warto obdarować ukochaną osobę. Przed zakupem warto przeanalizować jaki to ma być sprzęt, dla kogo i ile możemy wydać. Warto przejrzeć różne oferty jakie przedstawia nam np. najbliższy sklep komputerowy. Dzisiejszy rynek komputerowy zapchany jest często marnej jakości sprzętem, dlatego zakup odpowiedniego prezentu może okazać się nie lada wyzwaniem. Zatem jeśli nie wiesz na co się zdecydować, szukasz fachowej porady lepiej wybrać zakup pewnego sprzętu jaki oferuje specjalistyczny sklep komputerowy. Tam oprócz fachowej wiedzy sprzedawców, dobrej klasy sprzętu można liczyć też na promocje, każdy znajdzie coś na swoją kieszeń. Pomyślmy, zanim wydamy sporo pieniędzy na komputer. Taki prezent ma ciszyć długo, a nie przysparzać problemów.

Tags: ,

Najlepszy jest fotoprzekaźnik przeciwsobny Sick

Moim zdaniem jeśli chodzi o takie czujniki optyczne to najlepszym wyborem jest fotoprzekaźnik przeciwsobny Sick, który zresztą jest teraz na dużej promocji i jest dużo tańszy niż zwykle, o prawie dwieście złotych. Wiem, że dalej pozostaje on droższy o kilkaset złotych w stosunku do tych najprostszych dostępnych na Allegro, ale moim zdaniem warto dołożyć te pieniądze i mieć porządny fotoprzekaźnik przeciwsobny Sick, który będzie działał długo, sprawnie i bez żadnego zarzutu prawdopodobnie. Mój szwagier ma trzy czujniki optyczne z różnych firm i jego zdaniem najlepszy jest właśnie fotoprzekaźnik przeciwsobny Sick i powiedział mi nawet, że różnica pomiędzy nim a tymi dwoma pozostałymi jest tak duża, że ciężko to porównać. Mój szwagier zna się doskonale na takim sprzęcie, więc ja mu ufam i w przyszłości na pewno wybiorę firmę Sick. A teraz poza na kolację, jestem ciekaw co moja żona dla mnie przygotował dziś. Coś wczoraj wspominała, że chce zrobić tartę ze szpinakiem i pomidorami suszonymi.

Solidny fotoprzekaźnik przeciwsobny

Moja żona pomimo tego, że jesteśmy razem już od trzydziestu lat potrafi mnie dalej zaskoczyć i to zazwyczaj w bardzo miły sposób. Ostatnio na przykład sprezentowała mi na urodziny fotoprzekaźnik przeciwsobny, o którym marzyłem, ale nie miałem jakoś sumienia wydawać ośmiuset złotych na to cacko. A moja kochana żona ze swoich zaskórników (bo ze wspólnego konta nie zniknęła taka kwota) zakupiła mi taki sprzęt właśnie. W żartach powiedziała mi, że chciała mieć już święty spokój, bo co drugi dzień fotoprzekaźnik przeciwsobny to był główny temat, który poruszam. W sumie się jej nie dziwię choć powinna się już przyzwyczaić, że ja na przykład nie potrafię plotkować tylko rozmawiam zwięźle i konkretnie w zasadzie. Może dla kobiet nie jestem wdzięcznym kompanem do rozmów, ale przyznam szczerze, że nigdy nie starałem się być, a w moim domu mężczyźni też się odzywali wtedy kiedy zachodziła taka potrzeba i nie marnowali energii na tak zwane ględzenie bez sensu jak to czasem ma miejsce w niektórych domach.

Program afiliacyjny pozycjonowania jako program partnerski

Bardzo popularną i skuteczną metodą wykorzystywaną przez wiele firm jest program afiliacyjny pozycjonowania, który polega na tym, że jakieś firmy w ramach programu partnerskiego reklamują na swoich stronach internetowych dany produkt czy jakąś usługę. I zgodnie z umową od każdego sprzedanego produktu czy usługi firma, która reklamuje inną otrzymuje prowizję. Raporty marketingowe wskazują na to, że program afiliacyjny pozycjonowania przynosi naprawdę wymierne korzyści i stąd jego popularność w ostatnim czasie. Ludzie w Polsce są coraz odważniejsi i próbują zakładać swoje interesy i działalności gospodarcze. Często robią to również w Internecie. I w związku z tym uczestnictwo w takich programach partnerskich przynosi im zdecydowanie znaczne korzyści. Ja sam pewnie skorzystałbym z takiej możliwości i ogarnął sobie program afiliacyjny pozycjonowania gdyby zachodziła taka potrzeba. Ja jednak patrzę na wszystko okiem marketingowca i robię analizy, które mogą być przydatne dla wielu osób, które mają działalność.

Cynowanie śląskie sposobem na renowację karoserii

Żeby naprawić czy podrasować karoserię w swoim aucie polecam zabieg jakim jest cynowanie śląskie. Nie jest może ono tak popularne jak szpachlowanie, ale sprawdza się doskonale, a efekty utrzymują się bardzo bardzo długo. Ja się przekonałem, że cynowanie śląskie czyli używanie cyny do karoserii jest nie tylko skuteczne, ale też dużo tańsze niż inne zabiegi. Porównywałem ceny wszystkich składników, które są potrzebne do cynowania i jest ono tańsze o co najmniej czterysta złotych od innych metod. Wiem jednak, że wadą cynowania jest to, że potrzeba wielu składników i sprzętu do niego dlatego osoby, które nie mogą go wykonać same zachęcam do tego, żeby znalazły sobie jakiś salon, który wykonuje cynowanie śląskie. Nie każdy ma tę usługę w swojej ofercie, ale w każdym mieście jest co najmniej jeden taki, który używa cynku do karoserii. Na swojej stronie internetowej opisują w jaki sposób samodzielnie wykonałem cynowanie i umieszczam zdjęcia, które są rejestracją całego tego procesu. Zachęcam do odwiedzin.

Najnowsza nawigacja windows phone

Na swoim blogu opisuję różne kwestie związane z technologiami. W ostatnich miesiącach skupiłem się na przykład na telefonach. Zawsze staram się wybierać temat, który ludzi interesuje, ostatnio to była nawigacja windows phone. Zrobiłem różne testy wielu nawigacji i umieściłem to w artykule na blogu. Jest to swoisty ranking, w którym możemy odnaleźć informacje na temat ceny takiej aplikacji, jej działania w trybie online i offline, na temat łatwości w obsłudze, poprawności kierowania. I ta cała nawigacja windows phone wzbudziła zainteresowanie, którego się nie spodziewałem w sumie. Ten temat ma najwięcej wyświetleń ze wszystkich na moim blogu. I w związku z tym postanowiłem iść za ciosem i teraz będę robił próby takiej nawigacji na innych systemach. Oczywiście jako technologiczny pasjonata mam kilka telefonów z różnymi systemami, więc dla mnie takie testy nie wiążą się z tym, że będę musiał zakupić dodatkowy sprzęt. Zapłacę jedynie za aplikacje, które czasami są płatne. Ale to nie jest jakiś duży problem.

Agencja interaktywna warszawa praca dla ambitnych i kreatywnych

Musimy umieścić jak najszybciej ogłoszenie w sieci, bo mamy coraz więcej zleceń, a ludzi do pracy tyle samo. Ileż można w końcu siedzieć na tych nadgodzinach. No nie jest to wcale fajne. Powiedziałabym w sumie, że wręcz uciążliwe. W każdym razie myślę, że tytuł ogłoszenia to może być: agencja interaktywna warszawa praca dla młodej, kreatywnej, pełnej zapału osoby, która ma głowę zapełnioną mnóstwem świetnych i świeżych pomysłów. Ja myślę, że bardzo dużo osób się zgłosi tym bardziej, że nie wymagamy jakiegoś specjalnie dużego doświadczenia. Jakiś staż czy praktyki w podobnym miejscu wystarczą. A jeśli na ogłoszenie agencja interaktywna warszawa praca dla młodego człowieka odpowiedziałby ktoś kto chwyci nas za serce podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a nie będzie miał doświadczenia żadnego w tego typu pracy to mu to wybaczymy. Czasami ktoś pomimo braku doświadczenia ma dużo większe predyspozycje niż inni do wykonywania danego typu pracy. Wiem to z własnego, wieloletniego doświadczenia w zasadzie.

Wypasiony komputer do edycji audio

Moim zdaniem komputer do edycji audio powinien spełniać określone parametry i taki właśnie sprzęt nie jest dostępny na co dzień w zwykłych sklepach ze sprzętem RTV. Ja swój wypasiony komputer do edycji audio zamawiałem z zagranicznej strony z komputerami, która specjalizuje się właśnie w sprzedaży komputerów, które służą jakimś określonym celom i są wykorzystywane do konkretnej pracy. Jest wiele zawodów, które wymagają wzmocnionych komputerów i zajmowanie się obróbką audio też należy do takiego zajęcia, które powinno być wykonywane tak jak wyżej wspomniałem na specjalnie przystosowanym do tego komputerze. Chciałbym nadmienić, że strona z której zamawiałem jest naprawdę przejrzysta, a przesyłka pomimo, że z dość odległego kraju to całkiem szybko dotarła. Czekałem na zamówienie jakieś dwa tygodnie bodajże. Czasami więcej czeka się nawet wówczas kiedy jakieś zamówienie jest realizowane na terenie kraju. No ale my jeszcze jesteśmy trochę w tyle i te zachodnie standardy nie zawsze u nas działają.

Pit 2015 program na szóstkę

Ja wiem, że co roku są aktualizacje, ale uważam, że pit 2015 program jest naprawdę wystarczający i nie musisz mieć tego z 2016 roku, żeby sobie poprawnie wyliczyć swoje rozliczenie. Ja naprawdę robiłam wiele rozliczeń za pomocą tego programu i wyszły one wyśmienicie w sumie. Wszystko było dość szybko gotowe, więc w tym roku, a przecież już jest dwa tysiące siedemnasty nie mam zamiaru nic zmieniać i dalej będę pit 2015 program wykorzystywać. Cała moja rodzina zawsze zgłasza się do mnie z tymi rozliczeniami, bo ja się po prostu na tym znam najlepiej i w sumie sprawia mi to przyjemność, że mogę pomóc. Moja siostra na przykład piecze wszystkim pyszne ciasta na różne uroczystości rodzinne, a ja to tak myślę sobie, że mogłabym również piec, ale głównie zakalce. Za to moja siostra nie rozliczy PITA, więc się jakoś uzupełniamy w tej naszej rodzinie. Każdy ma jakąś umiejętność, z której korzystają różne osoby, które są akurat w potrzebie. I tak właśnie powinno być, rodzina ma się wspierać, prawda?

W ŚWIETLE DANYCH

W świetle tych danych w pełni zrozumiały wydaje się postulat aktywizowania poznawczego uczniów przez nauczyciela.Chyba słusznie zagadnienie jest uznawane za podstawowe. Mając na uwadze różnorodne mankamenty tradycyjnego nauczania podającego, w którym gotowa wiedza jest przekazywana uczniowi przez nauczyciela, postuluje się nauczanie aktywizujące, którego istota polega na tym, że sam uczeń — sterowany przez nauczyciela dochodzi do stwierdzeń. Ogólna idea takiego nauczania nie jest nowa, od dawna wskazuje się na jego walory, niemniej jednak dotychczas jest ono realizowane w niewielkim zakresie. Powiedzmy od razu: o wiele łatwiej podać uczniowi gotowe stwierdzenia, niż zadbać o to, by doszedł do nich sam. Powiedzmy jednak również, że efekty takiego lub innego postępowania nie są jednakowe. Wy­ższość nauczania aktywizującego, w zestawieniu z nauczaniem podającym, jest niewątpliwa i to decyduje o zasadności jego postulowania.

ISTNIEJĄCE POTRZEBY

Potrzeby istniejące w tych zakresach wyznaczają arsenał pożądanych środków. Okazują się one niezwykle ważne w wychowaniu. Same treści mają małą moc oddziaływania, a na wszelkie niezgodności w tym, co pochodzi od wychowawców (m.in. między tym, co oni głoszą, a tym, co czynią), młodzież jest szczególnie wrażliwa. Środki nie dostosowane do treści mogą sprawiać, że efektem wychowania staje się co najwyżej wiedza wartościach, a nie — jak powinno być — potrzeba, umiejętność chęć ich realizowania. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na duże znaczenie aktywności po­znawczej jednostki w przebiegu uczenia się. Zastanawialiśmy się również, na czym ono polega i w czym wyraża się, jeśli chodzi o    rezultaty uczenia się .