ALGORYTM

Samo słowo algorytm pochodzi od nazwiska wielkiego astro­noma i matematyka ,Muhammad ibn Musa al-Madżusi al-Kho- rezmi. Mniej więcej do pierwszej połowy’wieku dwudziestego sto­sowana była intuicyjna definicja algorytmu. Ale kiedy postawio­no pytanie, czy każde zadanie można rozwiązać, pojawiła się po­trzeba sprecyzowania tego pojęcia. Począwszy od lat trzydziestych naszego stulecia, proponowano wiele wariantów precyzyjnej de­finicji algorytmu. Do najbardziej znanych należą definicje oparte na pojęciach maszyny Turinga, funkcji rekuren^Jrtnej, maszyny Posta, ^-notacji, ^algorytmu Markowa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)