BOGATY APARAT PROCEDUR

Język PL/I posiada bogaty aparat procedur wejścia-wyjścia, umożliwiając przy tym łatwe redagowanie wyników wyprowa- dzanych na drukarkę wierszową. Z -innych cech charakterystycz- ^ nych wymienimy jeszcze możliwość tzw. przetwarzania nienume- rycznego, tzn. przetwarzania struktur listowych,-oraz możliwość asynchronicznego wykonywania programów (niektóre fragmenty, programu można, wykonywać równolegle, niezależnie jedne od drugich). Jak wynika z powyższego, język PL/I’pozwala zapisy­wać programy prawie z każdej dziedziny: obliczeń numerycznych, przetwarzania danych, przetwarzania struktur listowych itp. Mo­gła by przy tym pojawić się obawa przed niemożliwością naucze­nia się takiego „poliglotyczjiego” języka.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)