CECHY ZMIENIAJĄCE SIĘ Z WIEKIEM

Stopniowo stają się coraz bardziej złożone, zróżnicowane, dostosowywane każ­dorazowo do przedmiotu, celu i okoliczności uczenia się, z jedno­czesnym uwzględnianiem własnych możliwości jednostki i jej prefe­rencji.Ponadto z wiekiem zmieniają się takie cechy, jak szybkość uczenia się, trwałość jego efektów, przenoszenie się wprawy. W zwią­zku z tym próbowano charakteryzować zmieniającą się z wiekiem ogólną zdolność uczenia się; wzrastającą —jak przypuszczano — do dwudziestu kilku lat życia, utrzymującą się później w ciągu pewnego czasu na niezmienionym poziomie, a następnie obniżającą się — po­czątkowo powoli, a później coraz gwałtowniej — w wieku zaawan­sowanym. Charakterystyki tego rodzaju zawierają jednak znaczne uproszczenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)