CO WPŁYWA NA SKUTECZNOŚĆ NAUCZANIA I WYCHOWANIA?

Dotychczas zajmowaliśmy się głównie tym, co występuje w działaniach ucznia, teraz powinniśmy zająć się aktywnością nauczyciela-wychowawcy. Jeśli jednak uwzględ­nić to, że efekty działalności dydaktyczno-wychowawczej wyrażają się w osiągnięciach ucznia, że uczeń dochodzi do tych osiągnięć przez uczenie się, a nauczyciel-wychowawca je organizuje, to związek problematyki, do której obecnie przystępujemy, z tą, którą zaj­mowaliśmy się już, wydaje się bardzo ścisły. Najogólniej można by powiedzieć, że efektywność nauczania zależy od dwu podmiotów: ucznia i nauczyciela, od ich właściwości, od tego, co czynią. Jeśli chodzi o ucznia-wychowanka, to uwarun­kowania podmiotowe sprowadzają się w znacznym stopniu (aczkol­wiek nie bez reszty) do tych, jakie wiążą się z uczeniem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)