DANY SYSTEM OPERACYJNY

System OS/JS – zapewnia możliwość pracy wieloprogramowej, przy czym maksy­malnie może być wykonywanych 15 programów równocześnie. W tym celu system dokonuje podziału dostępnych zasobów syste­mu komputerowego pomiędzy poszczególne akcje, czyli progra­my, lub podakcje, czyli części, programu. System OS/JS umożli­wia też — oprócz wieloprogramowości — pracę wieloprocesorową, a także w czasie rzeczywistym i z podziałem czasu.. System OS/JS zapewnia też telekomunikacyjną metodę dostępu.System operacyjny OS/JS składa się z dwu rodzajów pro­gramów, a mianowicie z programów sterujących oraz programów przetwarzających.Programami sterującymi systemu OS/JS są: główny program koordynujący,koordynator, przebiegu zadań,główny program nadzorczy,  pakiet programów metod dostępu do zbiorów danych, program nadzorczy wejścia-wyjścia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)