DLA EFEKTÓW

Nieobojętne dla efektów uczenia się są również zdolności specjal­ne, np. humanistyczne, matematyczne, artystyczne. Ich wpływ jest jednak wybiórczy, ujawniają się tylko w tych dziedzinach, których zdolności dotyczą. Zdolności specjalne mogą sprawiać, że ta sama osoba osiąga nader zróżnicowane rezultaty uczenia się; w jednych dziedzinach wybitne, w innych (gdy nie stwierdza się wysokiej inteligencji) przeciętne bądź nawet niższe od przeciętnych. W przypad­ku nierzadkiego współwystępowania zdolności specjalnych z wysoką inteligencją możliwości we wszystkich dziedzinach, aczkolwiek zróż­nicowane, okazują się wysokie. Ze względu na duże możliwości rozwojowe tych osób organizuje się niekiedy dla nich odrębne klasy bądź szkoły.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)