DLA MIKROKOMPUTERÓW

Dla minikomputerów systemu MERA 300 wyposażonych w ka­setową pamięć dyskową opracowano specjalny zestaw progra­mów dla obsługi zbiorów dyskowych, a mianowicie:  System BIBLIOTEKARZ umożliwiający katalogowanie i przechowywanie^ zasobu programów firmowych i użytkowych oraz  wybieranie przechowywanych programów poprzez podanie numeru katalogowego.Zespół programów inicjujących, których zadaniem jest przygotowanie fabrycznie nowych dysków do’zapisywania da­nych poprzez:  zerowanie dysku,   zapis w zerowym sektorze każdej ścieżki jej numeru ko­lejnego,   metrykowanie dysku, czyli nadanie przez użytkownika nazwy dla każdego dysku oraz określenie numeru jednostki, na ‚ której zawsze będzie pracował w czasie przetwarzania, metrykowanie zbioru polegające na umieszczeniu na ze­rowej ścieżce dysku wymienionego nazw i identyfikatorów zbio­ru (adresy początku i końca), maks. do 24 metryk.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)