DLA WSKAZANIA ZBIORU

Dla wskazania zbioru czynności oraz porządku, w jakim należy je wykonać, wygodnie jest posługiwać się różnymi ilustra­cjami graficznymi. Najczęściej są to grafy skierowane, których ‚ węzły oznaczone są w postaci różnych figur geometrycznych za­wierających opis czynności lub opis predykatów. Grafy takie na­zywane są sieciami działań programów (algorytmów), a. czasami schematami blokowymi. Jednak, jak zobaczymy nieco dalej, dys­cyplina, programowania maszyn oprócz sieci działań rozpatruje też schematy działań jako uogólnienie sieci działań.  Sieć działań jest to przedstawienie algorytmu w postaci skoń­czonego grafu zorientowanego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)