DOKONANIE WYBORU

Wyboru tego dokonuje się na podstawie programu ośrodka, któ­ry z kolei określany jest na podstawie wdrożonych i przewi­dzianych w przyszłości do wdrożenia systemów informatycznych] Program przyszłego ośrodka obliczeniowego jest również podstawą do określania procesu technologicznego, któ­ry będzie w nim’ przebiegać,. a’ tym samym do określenia jakości  i     ilości sprzętu informatycznego. Istotną więc częścią składową dokumentacji projektowej założeń techniczno-ekonomicznych jest projekt technologiczno-organizacyjny ośrodka obliczeniowego. Od­powiada on na pytanie, jak wyglądać będzie organizacja procesu produkcji i zarządzania. Projekt technologiczny musi zawierać obliczehia i dane dotyczące: potrzebnej mocy obliczeniowej,   rodzajów i liczby komputerów, urządzeń zewnętrznych i pomocniczych,struktury procesu produkcji i organizacji aparatu za­rządzania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)