DRUGA KATEGORIA CZYNNIKÓW

Przejdźmy do drugiej kategorii czynników podmiotowych związa­nych z osobą wychowawcy-nauczyciela. Chodzi o cechy jego osobo­wości. Ich wpływ okazuje się bardzo duży. Liczne dane wskazują, że pewne cechy osobowości sprzyjają pełnieniu funkcji wychowaw­cy-nauczyciela, inne okazują się obojętne, jeszcze inne wywierają wpływ ujemny. Gdy porównuje się dobrych i złych nauczycieli, nietrudno wskazać na istniejące między nimi różnice. Bezpośrednią przyczyną zróżnicowanej skuteczności ich oddziaływań jest zawsze odmienność samego postępowania, okazuje się ono jednak sprzężone w szerokim zakresie z cechami osobowości. Poza cechami ogólnie przydatnymi w oddziaływaniach pedagogicznych istnieją również takie, które bywają pomocne tylko w nauczaniu bądź w wychowaniu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)