GŁÓWNY PROGRAM NADZORCZY

Głóiony program nadzorczy realizuje funkcje zarządzania akcjami poprzez dynamiczny podział zasobów komputera w trybie pracy wieloprogramowej. Programy zarządzania akcjami me udo­stępniają jednak programom użytkownika urządzeń i wejścia–wyjścia.  Programy metod dostępu do zbiorów danych wraz z ;programem nadzorczym wejścia-wyjścia realizują funkcję zarzą­dzania danymi. Programy metod dostępu do zbiorów danych ste­pują wymianą informacji między pamięcią operacyjną a urzą­dzeniami-wejścia-wyjścia, mając na celu minimalizację czasu pracy systemu, a ponadto zapewniają odpowiednią organizację, zbiorów danych. Program nadzorczy wcjfcia-wyjicia.steruje ope­racjami wejścia-wyjścia.. Zarządzanie danymi^w. systemie OS/JS jest zorganizowane, w sposób zapewniający niezależność progra­mów użytkownika od rodzaju urządzeń wejścia-wyjścia dostęp­nych w danym zestawie komputerowym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)