GRAFICZNA PREZENTACJA ALGORYTMÓW

Opracowywanie algorytmów, tzn. znajdoWanie sposobów rozwią­zywania, zadań z pewnej klasy problemów, jest twórczą czyn­nością człowieka, której w ogólnym przypadku zmechanizować nie można. Algorytm (przepis) rozwiązania jakiegoś zadania po­daje się, jak wiadomo, W postaci zbioru reguł, wskazując też ko­lejność ich wykonywania. Jedne z tych reguł są to tzw. bezwzględ­ne polecenia wykonania pewnych czynności, inne są to tzw. wa­runkowe polecenia uzależnione od spełnienia określonych wa­runków. Formalnie mówi się, że są uzależnione od wartości pre­dykatu (funkcji zdaniowej przyjmującej dwie wartości: prawda i fałsz).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)