INNA FORMA

Poza tym zamiast konkretnych predykatów typu X>2, CENA<1000 itp. występują również symbole Pu Pa itd. W zależności od potrzeb, podstawiając w miejsce użytych symboli konkretne definicje wyrażeń i predykatów, otrzymuje się sieć działań określonego algorytmu. Tak więc schemat działania przed­stawia rodzinę sieci działań. Schematy, działań stosowane są do sprawdzania (dowodzenia) poprawności całej ^ rodziny sieci działań.Inną formą graficznego przedstawiania algorytmów są tzw. tablice-decyzyjne. Cel stosowania tablic jest nieco odmienny.od celu, jakiemu służą sieci działań. Sieci działań służą do graficzne­go przedstawienia problemu. Różnica polega na tym/że schematy blokowe służą do graficznego przedstawienia procedury (sposobu) rozwiązania problemu, tablice decyzyjne zaś służą do opisu (de­finicji) problemu bez wnikania w szczegóły techniki jego roz­wiązania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)