JAK OSIĄGNĄĆ CEL?

Zastanawiając się nad ogólnym celem oddziaływań wychowawczych, mówiliśmy o optymalizacji rozwoju w sferze osobowości, a za podstawowe zadania w tym zakresie uznaliśmy internalizację społecz­nych norm respektujących wartości ogólnoludzkie. W wypełnianiu tego zadania dwie sprawy wydają się szczególnie ważne: program i sposób jego realizowania. Jedno i drugie — z uwagi na zmiany dokonujące się w świecie — nie może być raz na zawsze ustalone, ale musi podlegać ciągłej weryfikacji. Jako bardziej trwałe można for­mułować jedynie ogólne postulaty dotyczące zakresu norm, które w oddziaływaniach wychowawczych powinny być internalizowane, oraz ogólne postulaty dotyczące zasad doboru środków.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)