JĘZYK PROGRAMOWANIA KONWERSACYJNEGO

Zauważmy przede wszystkim, że stosowanie sformułowań typu „programowanie konwersacyjne” poza propagandowo-reklamo- wym nie ma żadnego innego uzasadnienia. Przez tzw. programo­wanie konwersacyjne rozumie się przeważnie zastosowanie syste­mu liczącego (komputera) w, charakterze zwykłego kalkulatora (kieszonkowego) lub w celu redagowania programów z myślą 0      późniejszym wielokrotnym ich wykonaniu.  Języki programowania, które umożliwiają stosowanie syste­mów liczących do wyżej wymienionych prac noszą nazwę języ- ków konwersacyjnych lub języków programowania konwersacyj­nego Do najbardziej znanych języków-tego typu zalicza się: JEAN, BASIC, APL, QUICKTRAN,-JOSS i MARO.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)