JĘZYKI SYMULACYJNE

Języki symulacyjne tworzą odrębną grupę języków progra­mowania przeznaczonych do modelowania układów. Do grupy te] należą języki SIMON [19] i CSL [18], Język SIMON może byc stosowany do modelowania układu, którego elementy tworzą ko- lejkę o pewnych stanach i czekają na odpowiednią obsługę. Języ SIMON stanowi zbiór procedur; które są kompilowane przez om- pilator języka ALGOL komputera serii ODRA 1300. Język CSL może być stosowany do modelowania,układu, którego^elementy- przyjmują wartości liczbowe zmieniające się.w sposob dyskretny. Translator języka CSL tłumaczy program źródłowy na program pośredni w języku FORTRAN 1900, który jest następnie kompi­lowany przez kompilator języka FORTRAN. System macierzowy tworzy język wyższego rzędu, ułatwia­jący działania na macierzach przy komputerowym rozwiązaniu zagadnień algebry liniowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)