KAŻDA ZMIANA TYPÓW

Każda zmiana typów lub liczby urządzeń zewnętrznych w konfiguracji komputera, a także żądanie .włąćzenia dodatkowych możliwości programu EGZEKUTOR, powoduje, konieczność wy­generowania nowej wersji. Zamówienie użytkownika na genero- . wanie nowej wersji programu sterującego realizuje MERA-EL-   WRO-SERVICE..EGZEKUTOR E6BM dla komputera ODRA 1305 może praco­wać przy pamięci operacyjnej o pojemności 32—256 K. Pod kon­trolą programu E6BM może jednocześnie pracować 8—16-pro­gramów. Wśród pakietów dodatkowych możliwości programu sterującego E6BM na uwagę zasługują: pakiet programów zaufa­nych,/umożliwiający np. zastosowanie systemów operacyjnych typu GEORGE, t>raz pakiet umożliwiający korzystanie-z biblio­teki programów oraz innych zbiorów przechowywanych, w pa­mięci dyskowej. EGZEKUTOR E6BM~ powinien zawierać jeden z dwu pakietów obsługujących zmienny przecinek układowo lub programowo. Istnieje też możliwość sterowania przez EGZEKU­TOR E6BM pracą w systemie; dwuprocesorowym

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)