KAŻDY Z MODUŁÓW

Każdy z modułów zestawu komputerowego mą określone wy­magania  odnośnie do: parametrów zasilania. W tablicy 5.4 za­mieszczono podstawowe parametry zasilania dla zestawu ODRA 1300.  Pozostałe parametry są dla wszystkich modułów jednakowe ijzgodne z podanymi wyżej. Zasilanie   sprzętu powinno przebiegać poprzez tablicę roz­dzielczą z wyłącznikiem dla poszczególnych obwodów i zabezpie­czeniem każdego z nich. Należy przewidzieć pomiar napięć w sieci i pomiar prądu wszystkich faz oraz częstotliwości.Moduły komputera bezwzględnie* muszą być uziemione [12]. Zaleca się, aby uziemienie zostało wykonane^tak, jak na rys.,5.23, przy czym oporność uziemienia.winna być mniejsza niż ,0,5 fi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)