KOMPILATOR

Kompilatorem nazywa się taki program tłumaczący (transla­tor), który w wyniku swej pracy „produkuje” gotowy do realiza­cji program wynikowy. Program ten może być realizowany (wy­konywany) lub też może być umieszczony na określonym nośniku informacji dla późniejszego wykorzystania.Interpretatorem nazywa się taki program tłumaczący, który swe zadanie tłumaczenia wykonuje równocześnie z realizacją pro­gramu, tzn. bezpośrednio po przetłumaczeniu pewnego fragmentu programu natychmiast go wykonuje; Po zakończeniu pracy in­terpretatora-nie otrzymuje się żadnego programu wynikowego. Technikę interpretacyjną stosuje się głównie w przypadku języ­ków konwersacyjńych oraz symulacyjnych. W przypadku języ­ków uniwersalnych ostatnio coraz częściej stosuje się obie techniki translacji:

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)