KOMPLETACJA I PRZETWARZANIE

Kompletacja i przetwarzanie informacji przygotowanych uprzednio na nośnikach maszynowych jest następną fazą procesu eksploatacji systemu. Kompletacja zadań dla komputera polega na* zebraniu i przygotowaniu całości materiałów, niezbędnych do przetwarzania. Obejmuje tb^nośniki maszynowe programów,’noś­niki maszynowe informacji oraz dokumentację eksploatacyjną. Skompletowane materiały są przekazywane do wykonania obli­czeń, a pó ich wykonaniu odbierane wraz z wynikami i odpowied­nio rozdysponowywane. Przetwarzanie polega na wykonaniu obli­czeń za pomocą komputera zgodnie z procedurami ustalonymi w projekcie systemu. W tej fazie procesu eksploatacji wykonuje się także testowanie i próby programów oraz systemów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)