KOMUNIKOWANIE SYSTEMOWI

Język ten najczęściej nazywa się językiem, opisu zadań lub językiem sterowania zadaniami. Wynika to z tego, że każdy z użytkowników ma pewne-zadanie, które chce rozwiązać za po­mocą systemu liczącego.’Zadanie to „przedkłada” (komunikuje) systemowi w postaci pewnego sformalizowanego opisu. Sposób te­go opisu jest bardzo uzależniony od; konkretnego systemu li­czącego.W przypadku komputerów serii ODRA jest to system, tzw. komend GEORGE, zaś w przypadku komputerów Jednolitego Systemu jest to język o nazwie ICL. Jak dotychczas, brak jest ja­kiejkolwiek standaryzacji podobnych języków i w jednych syste­mach język ten jest bardzo skomplikowany, .w innych zaś może być bardzo prosty: Niezależnie od tego czysto utylitarnego punktu widzenia, system operacyjny , może być rozpatrywany z. punktu widzenia jego koncepcji ogólnej, zasad konstrukcji oraz dzia­łania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)