KORZYSTAJĄC Z TYPÓW

Czasami przez pojęcie typ rozumie się nie tylkp zbiór wartości, lecz również pewną algebrę,.tzn. zbiór- wraz z odpowiednimi operacjami. Zakłada się, że komputerowi znana jest pewna niewielka liczba elementarnych typów, z któ­rych definiuje się następnie tzw. typy strukturalne. Na ogół przyjmuje się, że dane są następujące typy elementarne (typy te, jako zbiory, są odpowiednio nazwane).W integer — zbiór liczb całkowitych,    real —zbiór liczb’rzeczywistych, boolean— dwuelementowy zbiór (prawda, fałsz), char J —\zbiór znaków.  rzystając z tych typów, definiuje się tzw. typy struktu­ralne. Najczęściej wyodrębnia się następujące cztery struktury

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)