MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Eksploatacja systemów komputerowych wymaga niezbędnych ma­teriałów ! eksploatacyjnych; Przyszły użytkownik powinien w od­powiednim czasie zamówić podstawowe materiały eksploatacyj­ne, do których, w zależności od instalowanej konfiguracji, należą przede, wszystkim:    karty papierowe-80-kolumnowe,   taśmy papierowe 8-ścieżkowe, taśmy magnetyczne 1/2 cala,   papiery, tabulogramowe, taśmy barwiące.Gospodarka kartami papierowymi wymaga zachowania pew­nych zasad, podyktowanych fizycznymi właściwościami samej karty, jak też i parametrami użytkowymi czytnika kart (czytnik kart pracuje prawidłowo tylko wtedy, gdy karty są odpowiednio ‚ sztywne, nie zniszczone i nie naelektryzówane). Dlatego też karty powinny być przechowywane w odpowiedniej temperaturze (17— 23°C) i w pomieszczeniach zapewniających utrzymanie względ-. nej wilgotności w granicach 50—60%. Dla ośrodka, w którym zainstalowany jest jeden komputer, w przypadku przygotowy­wania danych bez użycia wielostanowiskowych systemów zbie­rania (klawiatura — taśma magnetyczna, klawiatura — dysk), na­leży przyjąć, że/około 300 tys. sztuk kart jest ilością wystarcza­jącą w fazie rozruchu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)