METODOLOGIA PROGRAMOWANIA

Oprogramowanie współczesnych systemów liczących , nawet .we­dług bardzo umiarkowanych szacunków przekracza połowę ko­sztów całości systemu; Stąd też zrozumiałe są poszukiwania efek­tywnych metod wytwarzania oprogramowania.’ Konieczność ta­kich poszukiwań wynika też stąd, że od chwili skonstruowania pierwszych komputerów powstała ogromna dysproporcja między, technologią produkcji samych komputerów a technologią pro­dukcji oprogramowania. Na jednej z międzynarodowych konfe­rencji, która odbyła się w 1968 r. w. Garmisch, po 20’latach sto­sowania komputerów^ stwierdzono absolutny brak metodologii programowania. Wspomnianą dysproporcję między sposobem wy­twarzania sprzętu komputerowego i jego możliwościami z . jednej strony, a możliwościami – wytwarzania niezawodnego oprogra­mowania z drugiej strony, określono mianem „kryzysu, oprogra­mowania”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)