MODULARNOŚĆ

Otóż jedną z jego pod­stawowych cech jest tzw.modularność, tzn. że można nauczyć się tylko tej części języka, która jest potrzebna, bez konieczności opracowywania wszystkich możliwości. Język ten (częściowo dzię­ki reklamie) zdobył dużą popularność, głównie wśród praktyków. Teoretycy zaś odnoszą się do; niego :z dość dużą rezerwą ze względu na pewne trudności układania tzw. programów struktu­ralnych, czytelnych i weryfikowalnych.Zauważymy, na zakończenie, że oficjalny opis tego języka zajmuje około 400 stron, podczas gdy opis-języka ALGOL-6O mieści się na kilkunastu stronach. Język ALGOL-68 bez wątpliwości stanowi przełom tak w do­tychczasowej teorii, jak i praktyce programowania komputerów. Jest to język, który umożliwia zapis algorytmów (programow) zarówno z zakresu obliczeń numerycznych jak i nienumerycz- , nych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)