NA SKUTEK CIĄGŁEGO HAŁASU

Pomieszczenie to na skutek ciągłego hałasu o poziomie natę­żenia 80 dB wymaga wewnętrznego wytłumienia oraz odizolowa­nia od innych pomieszczeń. W przypadku gdy w pomieszczeniu tym znajdują się jedynie urządzenia do przenoszenia danych na taśmy magnetyczne, wytłumienie takie nie jest potrzebne. Ze względu na pracę wymagającą dużego natężenia wzroku po­mieszczenie powinno być dobrze oświetlone światłem dziennym. Wytrzymałość stropu winna wynosić ,400 kG/m2,. co umożliwia swobodę w ustawieniu poszczególnych urządzeń.Urządzenia, przygotowania danych, tj.‘ dziurkarki i spraw- dzarki kart i taśm oraz rejestratory klawiaturowe, wymagają rów­nież odpowiedniego rozmieszczenia. Przyjęto, że powierzchnia dla zainstalowania jednego urządzenia wynosi 4—5 m2 z tym, że po­dobnie, jak przy modułach komputera, należy brać pod uwagę po­wierzchnię serwisową- tych urządzeń.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)