NAJBARDZIEJ ZNANE

Do języków takich należą między innymi: MODULA (zrealizo­wany na maszynach PDP oraz CDC), PLATON (zrealizowany na maszynach RC 3500), PEARL, RTL, EUCLID.Wśród języków programowania o przeznaczeniu uniwersal­nym wyodrębniamy dwie ich klasy:   języki proceduralne,   języki konwersacyjne.Do najbardziej znanych języków proceduralnych o charak­terze uniwersalnym należą takie języki, jak: ALGOL-68, PL/1, PASCAL. Język PL/1 jest realizowany; na maszynach serii RIAD, zaś język PASCAL zarówno na maszynach serii RIAD, jak też serii ODRA 1300.Do najbardziej znanych i stosowanych języków konwersa- cyjnych należą języki APL, BASIC i JEAN.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)