NAJWAŻNIEJSZE ŚRODKI

Do najważniejszych środków  zabezpieczenia przeciwpożaro­wego należy układ instalacji sygnalizacyjnych. Jednym-z rozwią­zań jest tu zastosowanie czujników jonizacyjnych reagujących na dym, a nie na wzrost temperatury. Umożliwia to szybkie wykrycie pożaru i, ugaszenia go w zarodku. W celu zwiększenia niezawod­ności sygnalizacji w każdym z pomieszczeń powinny być zainsta- . lowane co najmniej dwa czujniki. Z kolei w celu zmniejszenia szybkości.rozprzestrzeniania się ognia, należy przewidzieć auto­matyczne wyłączanie klimatyzacji, aby ograniczyć ruch powie- ‚ trza. W związku z tym pomieszczenia klimatyzowane powinny być wyposażone w dodatkowe czujniki jonizacyjne umieszczone w ka­nałach wyciągowych klimatyzacji. Sygnalizator pożaru winien od­dzielnie sygnalizować powstanie pożaru w każdym z pomieszczeń.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)