NIEOBOJĘTNE JEST TO, CO POPRZEDZA UCZENIE SIĘ I CO PO NIM NASTĘPUJE

Zwracaliśmy uwagę, że na efekty uczenia się wpływa nie tylko to, co dzieje się w czasie jego trwania, ale i to, co je poprzedza oraz co następuje po nim. Ponadto to, co poprzedza uczenie się, wpływa także na jego przebieg.Wpływ może być pozytywny, wyrażając się w usprawnieniu przebiegu bądź polepszeniu końcowego rezultatu (obydwie korzyści mogą również wystąpić łącznie), a także negatywny — obserwujemy wówczas utrudnianie przebiegu bądź pogorszenie końcowego rezul­tatu. Mechanizm wpływu bywa różny. Może wchodzić w grę ogólny stan organizmu, mi.n. wypoczęcie bądź zmęczenie, sprawiając, że podmiot lepiej lub gorzej funkcjonuje w czasie uczenia się lub wtedy, gdy posługuje się jego rezultatami. Może również wchodzić w grę wcześniejsze bądź późniejsze uczenie się czegoś innego, co nie jest obojętne dla efektów uczenia się, które po nim następuje bądź które je wyprzedza. W tym drugim przypadku mówimy o transferze oraz o  ułatwieniu i hamowaniu proaktywnym i retroaktywnym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)