NIEPOKOJĄCY FAKT

Niepokoić może fakt, że na przykład wiele treści przyswajanych w szkole ulega szybkiemu zapomnieniu. Badania wskazują, że duże ubytki pamięciowe następują już w czasie przerwy wakacyjnej: uczeń znacznie więcej wie, jeśli chodzi o treści pro­gramowe ostatniej klasy, pod koniec roku szkolnego niż na początku roku następnego. Co jest przyczyną tego zjawiska i czy można mu przeciwdziałać?Tajemnica zdaje się tkwić przede wszystkim w nie dość głębokim przetwarzaniu informacji, jakie często ma miejsce w szkole.Trwałość przechowania przyswojonej informacji zależy głównie od głębokości jej przetworzenia. Chodzi więc o poziom dokonywanej obróbki Ogólnie polega ona na różnorodnych porównaniach, anali­zach. Czynności te mogą jednak dotyczyć różnorodnych aspektów treści. Przedmiotem analizy mogą być zarówno zewnętrzne cechy treści, jak i ich znaczenie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)