NIEZBĘDNY WARUNEK

Niezbędnym warunkiem realizacji wskazanego celu jest zapoz­nawanie wychowanków z różnymi systemami wartości. W związku z przeciwstawnością, jaka między nimi istnieje, świadoma i dojrzała akceptacja (obojętne czego dotyczy) powinna wiązać się z rzeczywis­tym wyborem. Akceptacja wynikająca jedynie z braku znajomości alternatywy nie jest dojrzała.W związku z koniecznością częstego dokonywania przez człowieka wyborów niezwykle ważna w oddziaływaniach wychowawczych jest dbałość o wykształcenie cech, które umożliwiają gromadzenie niezbęd­nych przesłanek i sprawne posługiwanie się nimi. Chodzi m.in. o    umiejętność samodzielnego dochodzenia do stwierdzeń, dokonywa­nia analiz i syntez, konfrontowania różnych danych z różnych punktów widzenia, wartościowania, formułowania trafnych uogól­nień, o refleksyjność, powściągliwość, a jednocześnie o zdecydowanie wówczas, gdy rozstrzygnięcie staje się już możliwe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)