NIEZDEFINIOWANE PROCEDURY

Język ALGOL-60 nie ma zdefiniowanych procedur wejścia- -wyjścia i to właśnie, jak się wydaje, zdecydowało o nie tak rozpowszechnionym stosowaniu tego języka w praktyce, jak to ma miejsce w przypadku języka FORTRAN. Ze względu jednak na elegancję i przejrzystość zapisywanych algorytmów (głównie w postaci procedur) język ten został niemal standardowym na­rzędziem formułowania (i publikowania) algorytmów. Poza tym język ten, ze względu na swą precyzję, stał się pewnym rozsze­rzeniem tradycyjnego języka matematyki (głównie stosowanej). W wielu tekstach matematycznych można spotkać nie tylko pra­widłowe (z punktu widzenia gramatyki języka wzorcowego) pro­gramy i procedury języka ALGOL-6O, lecz także konstrukcje pseudo-algolowskie pochodzące zl języka nazywanego Pidgin- -Algol (gołębi Algol, gwarowy Algol).

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)