NIŻSZA INTELIGENCJA

Osoby o niższej inteligencji potrzebują zazwyczaj więcej czasu na przyswojenie tych samych treści, a nierzadko zakres ich wiedzy jest uboższy. W zachowaniu wykazują małą plastyczność. Mniejszą zdolność uczenia się kompensują niekiedy większą pracowi­tością (może wchodzić w grę wzmożony wysiłek, większa staranność, systematyczność).Osoby wyraźnie upośledzone umysłowo (ich iloraz inteligencji mierzony w badaniach testowych nie przekracza 70, podczas gdy norma wynosi w przybliżeniu 90—110) cechują się wyraźnie ograni­czoną zdolnością uczenia się, przy czym im głębsze upośledzenie (im niższy iloraz inteligencji), tym mniejsze możliwości uczenia się. W nauczaniu tych osób pożądane okazują się odmienne programy, w związku z czym dla dzieci wyraźnie upośledzonych umysłowo tworzy się klasy bądź szkoły specjalne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)