NORMY SPOŁECZNE

Chodzi o to, by normy społeczne, którymi — pod wpływem oddziaływań wychowawczych jednostka się kieruje, stawały się jej normami. Nieosiągnięcie tego celu Sianowi o ogólnej porażce w dziedzinie wychowania.Podobnie podstawowym zagadnieniem w dziedzinie nauczania jest aktywizacja poznawcza uczniów. Omawiając podmiotowe czynniki, od których zależy efektywność uczenia się, zwracaliśmy uwagę na motywację poznawczą . Ma ona ogromne znacze­nie, a w odróżnieniu od innych czynników wpływających na przebieg i końcowe rezultaty uczenia się, które — jak inteligencja — w niewiel­kiej mierze ulegają zmianom, jest podatna na oddziaływanie. Można ją wzbudzać, rozwijać, kształtować. Chodzi o to, aby uczeń przyswajał wiedzę i umiejętności nie dlatego, że musi (taki już jego los), boi się kar, oczekuje nagród i uznania, ale dlatego, że to, co robi, ciekawi go interesuje.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)