OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

Obowiązujące przepisy dopuszczają również uproszczony tryb przygotowania inwestycji do realizacji na podstawie programu wielokrotnie realizowanego, wykorzystanie projektow kwalifiku­jących się do ponownej realizacji itd. Sporządzona wówczas do- kumentacja uproszczona (jednostadiowa) obejmuje niezbędny zakres założeń techniczno-ekonomicznych. Dokumentację uproszćzoną może sporządzić we własnym zakresie. inwestor bądź zlecić  – jednostce projektującejSzybki wzrost ilości magnetycznych nośników informacji w ośrod­ku obliczeniowym stwarza niezmiernie ważny problem zorgani­zowania biblioteki .tych – nośników, przy czym optymalnym roz­wiązaniem jest usytuowanie jej w klimatyzowanym pomieszcze­niu obok sali komputerowej .Ze względów ekonomicznych przyjęto, że biblioteki liczące do 500 taśm magrietycznych i do 30 pakietów dyskowych lokalizo­wane są w sali komputerowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)