OD CZASU POWSTANIA

Język ten od czasu swego powstania (1954 r.) do chwili obecnej był wielokrotnie modyfikowany i ulepszany; w ten sposób powstało wiele jego wersji. Do najbardziej;znanych z nich zalicza się dwie grupy: FORTRANU i FORTRANIV. Ostatnio. pojawiają’się propozycje takich modyfikacji, aby w języku tym można było również zapisywać programy strukturalne (np. propozycja języ­ka FORTRAN-S). Język FORTRAN należy do tzw. języków for­matowych, tzn. instrukcje tego języka muszą być zapisane ściśle według określonego formatu na tzw. arkuszach programowych. Tak np. wszystkie deklaracje i instrukcje muszą się rozpoczy­nać od kolumny 7 i nie mogą wykraczać poza kolumnę 71. Ety­kiety w postaci liczb, co najwyżej 5-cyfrowych są zapisywane w kolumnach 1—5.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)