ODKRYCIE I PRZEKSZTAŁCENIE

Mówiąc o organizowaniu treści w procesie uczenia się, mamy zazwyczaj na myśli nie tę strukturę, jaka została nadana materiałowi z zewnątrz, ale tę, jaka funkcjonuje w percepcji ucznia. Wchodzą w grę dwa rodzaje działań. Jeden polega na odkryciu (zrozumieniu) tego, co jest w materiale, uchwyceniu powiązań, jakie istnieją między jego elementami, zrozumieniu zasady porządkującej, według której mate­riał został skonstruowany. Jest to analiza struktury zastanej. Drugi rodzaj działań dotyczy przekształceń tej struktury. Polega bądź na zmianach prowadzących do uczynienia struktury bardziej spójną, gdy porządkująca zasada jest zrozumiała, nie została jednak w danym materiale zrealizowana całkowicie konsekwentnie, bądź na zmianach owej zasady, gdy nie jest ona zrozumiała lub — mimo zrozumiałości f — podmiot odrzuca ją, inaczej organizując materiał.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)