ODLEGLEJSZE CELE

Chodzi o to, by zadowolenie towarzyszyło uczeniu się, zwłaszcza by następowało po tym, co chcemy utrwalić. Nie musi to być stan wywołany uniknięciem kary czy zdobyciem nagrody, często wystarczy samo uznanie, satysfakcjonująca informacja o osią­gniętym wyniku, poznanie czegoś, czym było się rzeczywiście zainte­resowanym, pomyślne rozwiązanie istotnie nurtującego problemu. Brak zadowolenia może sprawiać, że osiągnięcia stają się mierne, obniża się motywacja do uczenia się. Uwzględniając odleglejsze cele w nauczaniu, za szczególnie pożądane można uznać takie po­stępowanie, w którym zmierza się do tego, by największe zadowole­nie dawały osiągnięcia w zakresie aktywności poznawczej. Jeśli udaje się to zrealizować, wyniki w mniejszym stopniu zależą od zewnętrz­nych czynników, co ma szczególne znaczenie na etapie samokształ­cenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)