OGÓLNY STAN ORGANIZMU

Stwierdziliśmy, że to, jakie rezultaty uzyskuje jednostka w uczeniu się, zależy m.in. od aktualnego stanu jej organizmu. Inaczej funkcjonuje uczeń, gdy jest wypoczęty, inaczej — gdy jest zmęczony. Stan organiz­mu wpływa na szybkość uczenia się, zakres przyswajania treści, a także na łatwość posługiwania się nimi. Wpływ okazuje się znaczny, w związ­ku z czym za nieopłacalne można uznać uczenie się, gdy człowiek jest zmęczony. A ponieważ wypoczęcie i zmęczenie są wywołane czynnikami poprzedzającymi, jest uzasadniona (powinna być) dbałość o to, co porzedza uczenie się. W braku owej dbałości nieczynienie zadowalają­cych postępów w uczeniu się może być efektem zmęczenia. Wówczas, dopóki nie zostanie ono zlikwidowane, nie można liczyć na radykalną poprawę rezultatów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)