OPRACOWANIE PROJEKTU

Opracowywanie indywidualnego projektu ma jednak również swoje ujemne strony:   Realizacja obiektu ośrodka obliczeniowego według nie­powtarzalnej dokumentacji wymaga z reguły wyższych nakła- dów. Często dla uzyskania efektów ekonomicznych, bądź nieprze- kroczenia założonego kosztu, projekt zakłada rozwiązania podyk­towane przez źle pojętą oszczędność, np. na jakości materiałów czy wyposażeniu.     Stosując kryterium czasu — porównanie między projektem indywidualnym a powtarzalnym wypada zdecydowanie na korzyść dokumentacji powtarzalnej, zarówno na ,etapie’ opracowywania dokumentacji, jak i realizacji obiektu. Często* też mają miejsce przypadki niespełniania wymagań stawianych ośrodkom obliczeniowym, zwłaszcza gdy opracowa- , nie’dokumentacji ośrodka zlecane jest przez inwestora’jednostce , projektującej, która dotychczas nie’miała ^doświadczeń w projektowartiu tego typu obiektu. W vsytuacji, gdy projekt ośrodka.ob-. liczeniowego ma być wykonywany w wersji dokumentacji indy­widualnej, zalecana jest ścisła współpraca biura projektów oraz inwestora z dostawcą systemu komputerowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)