OPRÓCZ OGÓLNYCH SPOSOBÓW

Oprócz ogólnych sposobów postępowania wynika­jących z zależności występujących powszechnie istnieją sposoby od­noszące się tylko do pewnych rodzajów treści (materiałów, czynności) i jedynie w ich obrębie okazują się użyteczne. Pewne sposoby dotyczą tylko (bądź głównie) określonych poziomów (etapów) nauczania (np. początkowego) lub określonych przedmiotów. Poza dydaktyką ogól­ną, zajmującą się ogólnymi zasadami nauczania, istnieją dydaktyki szczegółowe — metodyki dotyczące poszczególnych przedmiotów, np. matematyki, biologii, języka polskiego. Zdając sobie sprawę z rozleg­łości sygnalizowanej problematyki, powiedzmy od razu, że tym wszystkim nie będziemy się zajmowali.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)