OPROGRAMOWANIE PODSTAWOWE

Oprogramowanie zestawów sprzętowych systemu MERA 300 [11; 27; 30; 31; 38; 52; 53] ma strukturę dwupoziomową poziom 1 — systemy-operacyjne,poziom 2 — programy przetwarzające, pracujące pod nad­zorem odpowiednich systemów operacyjnych. -Poziom ten tworzą głównie dwa elementy oprogramowania:program NUCLEUS, służący, do sterowania pracy, pro­gramu i jego uruchamiania,  translator języka symbolicznego SAWIK.  Podstawowe funkcje programu NUCLEUS są następujące: wprowadzanie) i wyprowadzanie, programu w postaci,binarnej,  sterowanie przerwaniami programowymi,  podstawowe środki do uruchamiania ‘ oprogramowania umożliwiające: start programu od wskazanego adresu, ustawienie rozkazu pod wskazany adres, wypisanie zawartości pamięci. Elementami programu napisanego w językuSAWIK może. być rozkaz składający, się z części operacyjnej w postaci mnemo­technicznego” skrótu dwuliterowego ‚ i wyrażenia adresowego, w skład którego r mogą wchodzić cztery  operacje arytmetyczne o    jednakowej mocy, wykonywane kolejno od strony lewej do pra­wej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)