ORGANIZOWANIE TREŚCI

To, jak treści odbierane z zewnątrz są ustrukturalizowane, okazuje się nieobojętne dla efektów uczenia się. Pewne sposoby strukturalizowania treści można uznać za lepsze od innych (czym interesują się m.in. autorzy podręczników). Na uczeniu się waży jednak nie tyle obiektywna struktura materia­łu, z jakim spotyka się uczeń, aczkolwiek —jak powiedzieliśmy — nie jest ona bez znaczenia, ile jej odbiór. Jaką wartość może bowiem mieć zwarta z naukowego punktu widzenia, nawet doskonała struktura, jeśli nie funkcjonuje ona w odbiorze. Cóż z tego, że informacje są merytorycznie poprawne, jeśli uczeń ich nie rozumie. Jaką wartość może mieć takie lub inne ich uporządkowanie, jeśli w odbiorze nie jest ono dostrzegane. Materiał nie dostosowany do potrzeb ucznia — choć obiektywnie sensowny — w konkretnej sytuacji może być przyj­mowany jako pozbawiony znaczenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)