OŚRODEK OBLICZENIOWY

Stan taki wynika-z, faktu, że ośrodek obliczeniowy jest obiektem wysoce specjalistycznym, stawiającym przed jego projektantami i wykonawcami szereg specyficznych, wymogów, których spełnie­nie zapewnia prawidłową eksploatację spfzętu informatycznego. Dotyczą one głównie:  i wymiarów pomieszczeń 1 wytrzymałości stropów, parametrów powietrza w pomieszczeniach,warunków zasilania energetycznego,   zabezpieczenia przeciwpożarowego.Ponadto sam proces technologiczny narzuca pewne warunki związane przede wszystkim z wzajemnym usytuowaniem wzglę­dem siebie poszczególnych pomieszczeń oraz rozwiązaniem zagad­nień’transportu wewnętrznego. Wyżej/wymienione wymogi można ująć, w, trzy zasadni­cze grupy: i wymagania budowlane i architektury wnętrz, wymagania; instalacyjne (w tym klimatyzacja),      wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy orai zabezpie­czenia przeciwpożarowego.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)