OSTATNIA GRUPA

Ostatnią grupę oprogramowania bibliotecznego stanowią pro­gramy, które zostały nazwane pomocniczymi. Zalicza, się do nich przede wszystkim: programy redagowania tekstów, służące do poprawienia programów źródłowych, a także modyfikowania danych do tych programów w tzw. konwers&cyjnym^trybie* współpracy z kom­puterem,programy testowania , i uruchamiania programów, źró- vdłowych, .    programy katalogowania służące do tworzenia i modyfi­kacji własnej biblioteki zbiorów programów i danych itp.W zależności od konkretnych zastosowań, oprogramowanie użytkowe może być uzupełniane nowymi programami. Wyżej “wymieniono takie grupy programów, które charakteryzują się możliwie dużą ogólnością i,są dostępne zarówno w komputerach •serii ODRA jak i serii RIAD.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)