PIERŚCIEŃ ZACISKOWY

Pierścień zaciskowy .Wydaje się, że ten sposób zabezpieczania i przechowywania taśm magnetycznych jest sto­sunkowo najbardziej ekonomiczny, pozwala on bowiem na tej samej powierzchni magazynowej przechowywać około 45°/o wię­cej taśm. Prosta’konstrukcja pierścienia, duża łatwość W posłu­giwaniu się nim oraz łatwość znakowania taśm w zbiorach biblio­tecznych zdecydowały o ich rozpowszechnieniu. Istnieją również możliwość zamówienia pierścieni w różnych kolorach, co umożli­wia dodatkowe oznakowanie poszczególnych zbiorów bibliotecz­nych. Zastosowanie pierścieni zaciskowych pociąga za sobą ko- nieczność wyposażenia biblioteki taśm w urządzenia specjalne przystosowane do zawieszania taśm .W czasie codziennej eksploatacji systemu komputerowego ko­nieczne -jest zorganizowanie w prawidłowy sposób transportu noś­ników informacji do (z) sali komputerowej, jak również ich prze­chowywania (chwilowego) w bezpośredniej bliskości komputera.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)