PIERWSZE PROJEKTY

W 1965 r. zostały opracowane pierwsze trzy projekty ta­kich języków, których autorami byli N. Wirth, G. Seegemueller i A.’van Wijngaarden por. [3]. Pierwsze dwa, stosujące identyczną technikę opisu, jakiej użyto przy definicji języka ALGOL-6O, nie zostały zaakceptowane, zaś projekt A. van. Wijngaardena, w którym została zastosowana nowa technika opisu (gramatyka dwupoziomowa) po wielu korektach został zaakceptowany przez organizację IFIP w 1968 r. jako język ALGOL-68. Na podstawie swego pierwotnego projektu i kilku innych prób N. Wirth opra­cował w 1970 r. język o nazwie PASCAL. Był on łatwy do nau­czenia się go, w związku z czym posługiwano się nim w syste­matycznym nauczaniu programowania komputerów. Podobny cel postawili sobie J. G. Kemeny i T. E. Kurtz, pod kierownictwem których w 1965 r. powstał konwersacyjny język BASIC. Wy­mienione wyżej języki przedstawimy na wykresie .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)