PLANOWANIE CZASU PRACY

Planowanie czasu pracy komputera przygotowuje się w. po­staci harmonogramów ramowych ujmujących rodzaje zadań oraz . terminy ich realizacji. Na podstawie harmonogramów ramowych opracowuje się harmonogramy, dzienne z podziałem na zmiany, z uwzględnieniem zadań podstawowych (przetwarzanie’, konser- . wacja) oraz zadań dodatkowych (testowanie programu itp.), o ter­minie realizacji’których decyduje kierownik zmiany. Produktem wyjścia dla określenia liczby zadań jest dysponowana ilość czasu po uwzględnieniu czasu – na- konserwację i na. nieprzewidzia­ne awarie.Przy planowaniu, pracy  w systemie – wieloprogramowym uwzględnia się pilność poszczególnych zadań, terminy dostarcze­nia danych i uzyskania wyników, priorytety programów oraz wy­magania co do obszaru pamięci operacyjnej’i do urządzeń ze­wnętrznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)