PODCZAS TRWANIA PRAC

Podczas trwania prac projektowych oraz budowlano-monta­żowych i instalacyjnych, przyszły Użytkownik powinien czuwać nad prawidłowym przebiegiem tych prac z punktu widzenia wy­mogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia prze­ciwpożarowego, jakie muszą spełniać ośrodki obliczeniowe.W celu usprawnienia procesu przygotowania dokumentacji pro­jektowej oraz skrócenia cykli realizacji inwestycji ustalone zo­stały ramowe zasady sporządzania, uzgadniania .1 zatwierdzania założeń technicznych oraz sporządzania projektów technicznych inwestycji związanych z budową,, rozbudową, przebudową ^mo­dernizacją realizowaną przez jednostki gospodarki uspołecz­nionej.Tak więc w każdym przypadku — budowy czy też przebudo­wy pomieszczeń dla ośrodka obliczeniowego —niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej , tzn. indywidualnego projektu ośrodka, wykorzystanie projektu powtarzalnego bądź wykonanie projektu adaptacji istnie­jących już pomieszczeń na potrzeby ośrodka.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)